تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان مقاله علل پیشروی مسلمانان در ایران شکست ساسانیان

دانلود تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان
علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل doc
حجم فایل 69 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 29

توضیحات :

تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان در قالب Word در 29 صفحه.

بخشی از متن :

مقدمه

همانگونه که بنای یک ساختمان عظیم مستم پایه های سترگ و ستون های محکمی است بنای هر شاهنشاهی و حکومتی بر ستون-های قابل اتکایی استوار است. در بررسی علل انقراض سلسله ساسانی ابتدا باید معین گرداند که پایههای شکلگیری این نظام ی چه بود و این پایهها و مایهها در طول سالیان چه مسیری را گذرانده و چه آسیبهایی را پشت سر گذاشته که سرانجام سنگینی تنه عظیم خود را تاب نیاورده و به سراشیبی سقوط افتاده است.

در خصوص ظهور و سقوط حکومتها یک نظریه عمومی وجود دارد که ابن خلدون آن را به خوبی تشریح کرده و از نظر نگارنده بسیار قابل اعتنا میباشد.

به نظر ابن خلدون نبرد و تنازع میان دو شیوه اساسی معیشت بادیهنشینی و یکجانشینی ریشه تحولات تاریخی و پیدایش و استقرار دولت و طبقه حاکم بشمار میآید. چنانکه میگوید: زندگی بادیهنشینی کهنتر و پیشتر از زندگی شهرنشین است و بادیهنشینی به منزله گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیهنشینان بوجود آمده است.» [1]

مضمون نظریه وی این است که در حالیکه طوایف دامدار و صحرانشین در جستجوی مرتع در حرکت هستند مردم یکجانشین در روستاها و شهرها ست گزیدهاند. در شرایط ست در یک محل فساد و تن-آسانی و تجملپرستی و تنزل اخلاق اجتماعی توسعه یافته و موجب تباهی میشود در اثر همین رخوت و سستی مردم دلاور و جنگجوی قبایل بر شهرنشینان غلبه مییابند و خود آنها نیز سرانجام به تنآسانی و تجمل روی آورده و مغلوب و مقهور طوایف صحراگرد میشوند.

در واقع نیروی این اقوام صحراگرد و دلاور بازوی نظامی این سرزمین به حساب میآمد که با نامهای گوناگون همچون مادها، هخامنشیان، سلوکیه، پارتها، ساسانیان، اعراب مسلمان، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی، ایلخانان مغول، ترکان تیموری، ترکمنهای صفوی، پارسیان زند و ترکمنهای قاجار» [2] در پهنه سرزمین ایران آشکار شده و بترتیب جای خود را به دیگری دادند.

از سویی دیگر شاهنشاهیهای ایران از یک روند ظهور و سقوط خاص خود نیز پیروی میکنند که شاید ویژگی بسیاری از حکومتهای سلطنتی باشد. برای روشنتر شدن این نظر حکومت هخامنشیان را به عنوان نمونه بررسی میکنیم.

با ظهور کورش و مبارزات و جنگهای مشهورش بنای یک حکومت و امپراطوری عظیم در فلات ایران شکل میگیرد. امپراطوری که نه تنها تمام حوزه فرهنگی ایران را در سیطره خود میگیرد بلکه سرزمینهای وسیعی چون مصر، یونان و . را زیر چتر خود قرار میدهد.

معمولا بنای اولیه چنین حکومتهایی چنان استوار است که چند پادشاه بعد از بنیانگذار و نخستین شاه مقتدر با دشواری زیادی روبرو نمیشوند.

بنای مستحکم کوروش در زمان کمبوجیه، داریوش کبیر با همان قوت و قدرت پایدار میماند همین استحکام حتی در زمان خشایارشاه نیز با وجود دراز دستیهای وی برقرار است؛ اما فتور و سستی و علائم اولیه زوال در زمان شاهان بعدی نمودار میشود.

ساسانیان

مقدمه

همانگونه که بنای یک ساختمان عظیم مستم پایههای سترگ و ستونهای محکمی است بنای هر شاهنشاهی و حکومتی بر ستون-های قابل اتکایی استوار است. در بررسی علل انقراض سلسله ساسانی ابتدا باید معین گرداند که پایههای شکلگیری این نظام ی چه بود و این پایهها و مایهها در طول سالیان چه مسیری را گذرانده و چه آسیبهایی را پشت سر گذاشته که سرانجام سنگینی تنه عظیم خود را تاب نیاورده و به سراشیبی سقوط افتاده است.

در خصوص ظهور و سقوط حکومتها یک نظریه عمومی وجود دارد که ابن خلدون آن را به خوبی تشریح کرده و از نظر نگارنده بسیار قابل اعتنا میباشد.

به نظر ابن خلدون نبرد و تنازع میان دو شیوه اساسی معیشت بادیهنشینی و یکجانشینی ریشه تحولات تاریخی و پیدایش و استقرار دولت و طبقه حاکم بشمار میآید. چنانکه میگوید: زندگی بادیهنشینی کهنتر و پیشتر از زندگی شهرنشین است و بادیهنشینی به منزله گهواره اجتماع و تمدن است و اساس تشکیل شهرها و جمعیت آنها از بادیهنشینان بوجود آمده است.» [1]

مضمون نظریه وی این است که در حالیکه طوایف دامدار و صحرانشین در جستجوی مرتع در حرکت هستند مردم یکجانشین در روستاها و شهرها ست گزیدهاند. در شرایط ست در یک محل فساد و تن-آسانی و تجملپرستی و تنزل اخلاق اجتماعی توسعه یافته و موجب تباهی میشود در اثر همین رخوت و سستی مردم دلاور و جنگجوی قبایل بر شهرنشینان غلبه مییابند و خود آنها نیز سرانجام به تنآسانی و تجمل روی آورده و مغلوب و مقهور طوایف صحراگرد میشوند.

در واقع نیروی این اقوام صحراگرد و دلاور بازوی نظامی این سرزمین به حساب میآمد که با نامهای گوناگون همچون مادها، هخامنشیان، سلوکیه، پارتها، ساسانیان، اعراب مسلمان، ترکان غزنوی، ترکان سلجوقی، ایلخانان مغول، ترکان تیموری، ترکمنهای صفوی، پارسیان زند و ترکمنهای قاجار» [2] در پهنه سرزمین ایران آشکار شده و بترتیب جای خود را به دیگری دادند.

از سویی دیگر شاهنشاهیهای ایران از یک روند ظهور و سقوط خاص خود نیز پیروی میکنند که شاید ویژگی بسیاری از حکومتهای سلطنتی باشد. برای روشنتر شدن این نظر حکومت هخامنشیان را به عنوان نمونه بررسی میکنیم.

با ظهور کورش و مبارزات و جنگهای مشهورش بنای یک حکومت و امپراطوری عظیم در فلات ایران شکل میگیرد. امپراطوری که نه تنها تمام حوزه فرهنگی ایران را در سیطره خود میگیرد بلکه سرزمینهای وسیعی چون مصر، یونان و . را زیر چتر خود قرار میدهد.

معمولا بنای اولیه چنین حکومتهایی چنان استوار است که چند پادشاه بعد از بنیانگذار و نخستین شاه مقتدر با دشواری زیادی روبرو نمیشوند.

بنای مستحکم کوروش در زمان کمبوجیه، داریوش کبیر با همان قوت و قدرت پایدار میماند همین استحکام حتی در زمان خشایارشاه نیز با وجود دراز دستیهای وی برقرار است؛ اما فتور و سستی و علائم اولیه زوال در زمان شاهان بعدی نمودار میشود.

و.

دانلود تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

دانلود پاورپوینت میزان شیوع آسیبهای مچ پا و علل آن در رشته های مختلف ورزشی

دانلود پاورپوینت ایستادن و راه رفتن 12 اسلاید

دانلود تحقیق هیسوسول ها، مفهوم ها و تعریف های خاک

دانلود تحقیق امام صادق (ع) و پزشکی

دانلود پاورپوینت زمین شناسی مهندسی در 92 اسلاید به طور کامل و جامع همراه تصاویر و فلوچارت ‬‎

دانلود تحقیق در مورد چرا تاریخ (ضرورت تاریخ)

دانلود تحقیق درباره علل پیشروی مسلمانان در ایران و شکست ساسانیان

• ,بنای ,یک ,علل ,بادیهنشینی ,زمان ,در زمان ,را به ,در ایران ,مسلمانان در ,شکست ساسانیان ,ایلخانان مغول، ترکان ,سلجوقی، ایلخانان مغول، ,مغول، ترکان تیموری، ,ترکان تیموری، ترکمنهای

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

ترجمه مقاله
iran-best-news مطالب اینترنتی yaserfile alirezael خرید اسپری تاخیری وبلاگ شخصی سعید جوی زاده - اقلیم شناس قصرِ بلند ، موهای کوتاه سورا دانلود بانک لینک های دانلود فیلم ، دانلود سریال و دانلود آهنگ میباشد. بلاگی برای سن فایل سيب خيال